Doa-doa Pilihan

Sila pilih doa pilihan untuk dicetak di dalam bahagian kad kahwin anda.
*Anda boleh menyediakan doa-doa lain yang tiada dalam senarai ini.
*Anda juga boleh membuat pilihan untuk tidak meletakkan doa didalam kad anda.

SILA KLIK PADA GAMBAR UNTUK IMEJ YANG LEBIH BESAR

DP-ADA-001


DP-ADA-002


DP-ADA-003


DP-ADA-004


DP-ADA-005


DP-ADA-006


DP-ADA-007


DP-ADA-008


DP-ADA-009


DP-ADA-010


DP-ADA-011